ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สร้างหน้าสถานีรถไฟ
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 5:
ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย อดีตเคยมีชื่อว่าสถานีรถไฟหนองคาย ซึ่งเป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดหนองคายในขณะนั้น และเป็นสถานีรถไฟปลายทางของขบวนรถไฟโดยสารภายในประเทศ[[ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ|เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน]] ในระหว่างปี พ.ศ. 2501 - 2551
 
ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย เป็นที่หยุดรถไฟบริเวณ กม.623+580 ในปี พ.ศ. 2543 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการก่อทางรถไฟสาย[[สถานีรถไฟหนองคาย|หนองคาย(ใหม่)]]–[[สถานีรถไฟท่านาแล้ง|ท่านาแล้ง]]เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางรถไฟผ่านทวีปเอเชียของ[[สหประชาชาติ|องค์การสหประชาชาติ]] จึงย้ายสถานีรถไฟหลักจากสถานีรถไฟหนองคาย(เดิม) ไปยัง[[สถานีรถไฟหนองคายใหม่|สถานีรถไฟหนองคาย(ใหม่)]] และลดระดับจากสถานีรถไฟเป็นที่หยุดรถไฟ แล้วใช้ชื่อใหม่เป็น [[ที่หยุดรถรถไฟตลาดหนองคาย]] ในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2548 จนในที่สุดในปี พ.ศ. 2551 ก็ยกเลิกการเดินรถไฟมาที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย และให้ใช้[[สถานีรถไฟหนองคาย]]แทน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนำที่ดินของที่หยุดรถไฟตลาดหนองคายจำนวน 30 ไร่ไปทำประโยชน์อื่นเพื่อสร้างรายได้
 
== ข้อมูลจำเพาะ ==
746

การแก้ไข