ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชลัญจกรประจำรัชกาล"

</center>
 
</ref>=== ราชวงศ์จักรี ===
<center>
<gallery>
</gallery>
</center>
 
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]''' เป็นรูปปทุม[[อุณาโลม]] มีอักขระ "อุ" แบบอักษรขอมอยู่กลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวอันเป็น พฤกษชาติที่เป็นสิริมงคลในพุทธศาสนา ตราอุณาโลมมีรูปร่างคล้าย[[สังข์]]ทักษิณาวรรต (สังข์เวียนขวา) อยู่ในกรอบ[[ลายกนก]] เริ่มใช้คราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ [[พ.ศ. 2328]]
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]''' เป็นรูป[[ครุฑ]]ยุด[[นาค]] เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "ฉิม" ตามความหมายของวรรณคดีไทย คือ พญาครุฑซึ่งในเทพนิยายเทวกำเนิด เป็นเทพองค์หนึ่งที่ทรงมหิทธานุภาพยิ่ง แต่ยอมเป็นเทพพาหนะสำหรับ[[พระนารายณ์]] ปกติอยู่ที่วิมานฉิมพลี ดังนั้นทรงพระกรุณาให้ใช้รูปครุฑยุดนาค เป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ แทนพระบรมนามาภิไธย
1,047

การแก้ไข