เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น 9 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ตรังกานู→เตอเริงกานู
 
==== ชาวไทในส่วนอื่นๆ ====
นอกจากนี้ ในกัมพูชา และ มาเลเซีย ยังมีชาวไทอาศัยอยู่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ก่อนตั้งแต่ก่อนการเสียดินแดน เช่น ในพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ เกาะกง ไทรบุรี ปะลิส กลันตัน และตรังกานูเตอเริงกานู โดยกลุ่มนี้ประกอบด้วย
[[ชาวลาว]] [[ไทยสยาม]] [[ไทยเกาะกง]] [[ไทยกลันตัน]] [[ไทยปะลิศ]] [[ไทยไทรบุรี]] [[ไทยเประ]] [[ไทยลังกาวี]] และยังมีชาว SamSam ซึ่งเป็นคนไทยผสมมลายู และนับถือศาสนาอิสลาม อยู่ทางตอนเหนือของมาเลเซีย และทางใต้ของไทย
 
123,854

การแก้ไข