ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

(แก้ไขการสะกด "สนักงาน.." เป็น "สำนักงาน")
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{รายการอ้างอิง}}
{{กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมของไทย}}
{{สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ}}
 
[[หมวดหมู่:กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี|พนวัตกรรม]]
[[หมวดหมู่:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ| ]]
[[หมวดหมู่:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|พ]]
[[หมวดหมู่:หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย]]
[[หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534]]
54,355

การแก้ไข