ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์"

ซาราวะก์ ---> ซาราวัก
(ซาราวะก์ ---> ซาราวัก)
'''สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮิซามุดดิน อาลัม ชาฮ์ อัล-ฮัจ อิบนี อัลมาร์ฮุม สุลต่าน อาลาอุดดิน ซุไลมาน ชาห์ แห่งเซอลังงอร์''' ({{lang-ms|SUltan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj ibni Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah, سلطان هشام الدين عالم شاه ابن المرحوم}}) มีพระนามเดิมว่า '''รายา ฮิซามุดดิน''' ประสูติเมื่อวันที่ [[13 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2441]] เป็นพระราชโอรสใน[[สุลต่านอลายุดดิน สุลัยมาน ชาห์ อิบนี อัลมาร์ฮุมรายามุดา มูซา|สุลต่านอลายุดดิน สุลัยมาน ชาห์ อิบนี อัลมาร์ฮุมรายามุดา มูซา]] และโต๊ะ คิก หัสนะห์ บินตรี ปิลอง
 
สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮิซามุดดิน อาลัม ชาฮ์ แห่งเซอลังงอร์ ได้รับการเสนอพระนามในที่ประชุมเพื่อคัดเลือก[[สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย]]เป็นพระองค์ที่ 2 ต่อจาก[[ตวนกู อับดุลรามัน ยังดีเปอตวนเบอซาร์]] จากทั้งหมด 9 รัฐในมาเลเซีย (ไม่รวมซาบะฮ์ ซาราวะก์ซาราวัก มะละกา และปีนังซึ่งไม่มีสุลต่านเป็นประมุข) ได้รับพระบรมราชาภิเษกเมื่อ วันที่ [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2503]] และทรงดำรงตำแหน่งจนเสด็จฑิวงคต ในวันที่ 1 กันยายน ปีเดียวกัน สิริราชสมบัติในตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียได้ 4 เดือน กับอีก 16 วัน และดำรงพระยศเป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐเซอลังงอร์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2480-2485 รวม 5 ปี ครั้งที่สองตั้งแต่ปี 2488-2503 ได้ 15 ปี รวมระยะเวลาทรงราชย์เป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐ 20 ปี
 
{{ยังดีเปอร์ตวนอากงแห่งมาเลเซีย}}
123,859

การแก้ไข