ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวินัยปิฎก"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[ปริวาร]] เป็นข้อปลีกย่อยต่างๆ และคู่มือถามตอบซักซ้อมเกี่ยวกับพระวินัย
== ดูเพิ่มคัดไป ==
* [[พระสุตตันตปิฎก]] พระไตรปิฎกส่วนว่าด้วย[[พระสูตร]]
* [[พระอภิธรรมปิฎก]] พระไตรปิฎกส่วนว่าด้วย[[พระอภิธรรม|พระปรมัตถ์]]
ผู้ใช้นิรนาม