ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

แก้ไขชื่อให้ถูกต้อง
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(แก้ไขชื่อให้ถูกต้อง)
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
| ชื่อในภาษาแม่_1 =
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
ผู้ใช้นิรนาม