ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''สํานักงานการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ''' (วช.) เป็นส่วนราชการสังกัด[[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]] มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้งด้าน[[วิทยาศาสตร์]]และ[[สังคมศาสตร์]]
 
== ประวัติ ==
389,255

การแก้ไข