ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ"

เเก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 8236279 สร้างโดย Seafoodpizza (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(เเก้ไข)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{infobox royalty
| image =
| name = สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้า
| birth_style = {{Nowrap|พระราชสมภพ}}
| birth_date = พ.ศ. 2055
ผู้ใช้นิรนาม