ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:หม่อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''หม่อม''' นั้น มีอยู่ 3 ลักษณะ ดังนี้
 
*หม่อมราชนิกุล คือ หม่อมราชวงศ์ หรือ หม่อมหลวง ที่รับราชการ มีความดีความชอบ กระทั่งได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น
*เจ้าชาย เจ้าหญิง ที่ทรงต้องพระราชอาญาถูกถอดพระยศ
*สตรีสามัญชนผู้เป็นภรรยาของเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า ลงมาถึงชั้นหม่อมเจ้า
*ชายผู้ดี ใช้เรียกกันอย่างลำลองใช้เมื่อครั้งกรุงเก่าและตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์
 
[[หมวดหมู่:ฐานันดรศักดิ์ไทย]]