ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
เจ้าหญิงมาซาโกะดำรงพระราชอิสริยยศตั้งแต่ทรงอภิเษกสมรส เป็น '''เจ้าหญิงมกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น พระวรชายา''' และพระราชสวามีเสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์จะกลายเป็น '''สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ'''
 
* 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2536 : '''มะซะโกะ โอะวะดะ'''
*9 มิถุนายน พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน : '''เจ้าหญิงมาซาโกะ มกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น'''
*1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - : '''''สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ'''''
 
== พงศาวลี ==
393,742

การแก้ไข