ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อศักราชญี่ปุ่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| Genryaku|| เงนเรียะคุ || ค.ศ. 1184 || ค.ศ. 1185 ||2 ปี|| จักรพรรดิโกะ-โทะบะขึ้นครองราชย์
|-
|colspan="8"|<span style="font-size:smaller">ปีจิโชที่ 5 (ค.ศ. 1181)​ ในขณะที่[[รัฐบาลไทระ]]ยังมีอำนาจ [[จักรพรรดิอันโตะกุ]]ผู้เป็นหลานของ[[ไทระ โนะ คิโยโมริ]]ได้ขึ้นครองราชย์​ ไม่ได้มีการใช้ยุค "[[โยวะ]]" และ "[[จุเอ]]" แต่ยังคงใช้ยุค "[[จิโช]]" ต่อไป ยุคจิโชยังคงถูกใช้งานโดยฝ่ายคันโตะ ปีจุเอที่ 3 (ปีจิโชที่ 8 หรือ ค.ศ. 1184) เก็นจิได้ยึดครองเกียวโต โดยจะดำเนินต่อไปจนถึงยุค "[[เงนเรียะคุ]]" หลังจากที่[[จักรพรรดิโกะ-โทะบะ]]​ขึ้นครองราชย์ ในทางกลับกัน แม้ราชธานีจะล่มสลายลง แต่ตระกูลไทระยังคงมีอำนาจเหนือองค์จักรพรรดิ ปีเงนเรียะคุที่ 2 (ปีจุเอที่ 4 หรือ ค.ศ. 1185) รัฐบาลไทระได้ล่มสลายใน[[ยุทธนาวีที่ดันโนะอุระ]]​ และใช้ปีจุเอต่อไป</span>
|colspan="8"|<span style="font-size:smaller">ปี 1181 [[平氏政権]]が実権を握る中で、[[平清盛]]の外孫である[[安徳天皇]]が即位し、「[[養和]]」へ改元された。朝廷でのこの動きに対し、対立する[[源頼朝]]の[[鎌倉幕府|関東政権]]は、「養和」と「[[寿永]]」の元号を使わず、「治承」を引き続き使用した。関東政権による「治承」の継続使用は、寿永3年(治承8年、1184年)に源氏が京都を占領し、擁立した[[後鳥羽天皇]]の即位によって「[[元暦]]」へ改元されるまで続く。一方、平氏一門は都落ちした後も安徳天皇を擁し、元暦2年(寿永4年、1185年)の[[壇ノ浦の戦い]]で滅亡するまで、引続き「寿永」を使用した。</span>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม