ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| valign = "top" | 1 (ครั้งที่ 2).
| valign = "top" | [[วันชัย ศิริชนะ|รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ]]
| valign = "top" | 1 เมษายน พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน28 เมษายน พ.ศ. 2562
|-
|3.
|รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
|29 เมษายน พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน (รักษาการแทนอธิการบดี)
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม