ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พงศาวลี==
{{ahnentafel top|width=100%|พงศาวลีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี{{PAGENAME}}}}
<center>
{{ahnentafel-compact5
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= 1. '''{{PAGENAME}}'''
|1= 1. '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี'''
|2= 2. [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|3= 3. [[เจ้าจอมมารดาดวงคำ|เจ้าจอมมารดาดวงคำ (เจ้าหนูมั่น)]]
|4= 4. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|5= 5. [[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
|8= 8. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]
|9= 9. [[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
|10= 10. เจ้าขรัว[[เงิน แซ่ตัน]]
|11= 11. [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์พี่นางเธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์]]
|12= 12. [[เจ้าอนุวงศ์|พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 5 (เจ้าอนุวงศ์)]]
|13= 13. พระนางคำปล้อง
|14= 14. พระมหาอุปราช (ติสสะ)
|15= 15.
|16= 16. (=22.) [[สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก|สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี)]]
|17= 17. (=23.) [[พระอัครชายา (หยก)]]
|17= 17. (=23.) หยก (หรือ ''ดาวเรือง'')
|18= 18. [[ทอง ณ บางช้าง]]
|19= 19. [[สมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี|สมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี (สั้น)]]
|20= 20. ชาวจีนแซ่ตันไม่ปรากฏนาม
|21= 21. น้องสาวของท่านผู้หญิงชำนาญบริรักษ์ (น้อย)
|22= 22. (=16.) [[สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก|สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี)]]
|23= 23. (=17.) [[พระอัครชายา (หยก)]]
|23= 23. (=17.) หยก (หรือ ''ดาวเรือง'')
|24= 24. (=28.) [[พระเจ้าสิริบุญสาร]]
|25= 25.
|26= 26.
|27= 27.
|28= 28. (=24.) [[พระเจ้าสิริบุญสาร]]
|29= 29.
|30= 30.
5,575

การแก้ไข