เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประเทศ = {{flagicon|Thailand}} [[ประเทศไทย]]
| วันสถาปนา = [[พ.ศ. 2412]]
| ผู้สถาปนา = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมเจ้า วราภรณ์ นิยม]]
| ล้มเลิก =
| ประเภท = [[เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์|เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์]]
ผู้ใช้นิรนาม