ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ซีซันที่ 3"

! |จำนวนชนะ
|-
| พัดชา กัลยาณมิตร (เตย) || 26 || [[กรุงเทพมหานคร]] || ธุรกิจส่วนตัว<br />|| style="background:lightgreen; text-align:center;" rowspan="98" |{{nowrap|98 คนสุดท้าย}}|| 4
|-
| ชานิน จีมะ (เควส) || 26 || [[กรุงเทพมหานคร]] || นักวาดรูปอิสระ || 3
2,413

การแก้ไข