ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กำลังกึ่งทหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
== ตัวอย่าง ==
* [[กองกำลังทหารนอกแบบ]] (irregular military) เช่น [[กองกำลังอาสาสมัคร]] (militia) กองโจร ฯลฯ
* [[กองกำลังสนับสนุน]] (auxiliary force) ของกองทัพ
* [[ตำรวจ]]บางประเภท เช่น [[ตำรวจกองหนุน]] (auxiliary police)
* [[กองกำลังป้องกันชายแดน]] (border guard)
* กองกำลังความมั่นคงที่มีสถานะทางทหารไม่ชัดเจน เช่น [[กองกำลังภายใน]] (internal troop) ของรัสเซียกลุ่มประเทศ[[เครือรัฐเอกราช]]
* องค์การนักเรียนนายทหารเยาวชนซึ่งไม่มีบทบาทในยาม[[สงคราม]] เช่น [[เหล่านักเรียนนายทหารแห่งชาติ]]ของอินเดียกลุ่มประเทศ[[เครือจักรภพแห่งประชาชาติ]]
* [[กองอาสารักษาดินแดน]]
* [[ทหารพราน]]
ผู้ใช้นิรนาม