ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|พระมเหสี =
|พระราชโอรส/ธิดา =
|ราชวงศ์ = [[ราชสกุลนโรดม|ราชวงศ์วรมัน]]<br>(ราชสกุลนโรดม)
|ทรงราชย์ = 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
|พิธีบรมราชาภิเษก = 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547<ref>[http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=1745 วันนี้ในอดีต: 14 ตุลาคม (เว็บไซต์นิตยสารสารคดี)]</ref> ณ พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย [[พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล]] ราชธานี[[พนมเปญ]]
ผู้ใช้นิรนาม