เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 เดือนที่ผ่านมา
Setawut ย้ายหน้า คาร์ล มากซ์ ไปยัง คาร์ล มาคส์: ตามเกณฑ์ราชบัณฑิตยสภา
27,163

การแก้ไข