ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

(แจ้งขาดความสำคัญด้วยสจห.)
| ร้อยกรอง ดิเรกวิทยา || colspan = "2" align = "center"| [[อำภา ภูษิต]] || [[ปภัสรา เตชะไพบูลย์]]
|-
| นิชา || colspan = "2" align = "center"| [[เอมวลี จึงไพศาล]] <br> [[ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์]] (แสดงแทน) || [[อภิญญา บุญยะประณัย]] ||เฌอปราง อารีย์กุล
|-
| วิภาวี || colspan = "2" align = "center"| [[สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา]] || [[กุศลิน โควหกุล]] ||
ผู้ใช้นิรนาม