ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"

ย้อนการแก้ไขของ 171.4.47.47 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Pongsak ksm
(55)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 171.4.47.47 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Pongsak ksm)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
{{การเมืองไทย}}
 
'''องค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย''' กำหนดขึ้นตาม[[รัฐธรรมนูญ|รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย]] พ.ศ. 2540 เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการปฏิรูปทางการเมือง ที่ต้องการให้เป็นการเมืองใหม่ ให้สิทธิและเสรีภาพกับประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่งผลให้ปัจจุบัน [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25622560]] มีองค์ตามรัฐธรรมนูญ ตามหมวด 11 และหมวด 12 รวมไปถึงหมวด 13 ประกอบด้วย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25622560/A/040/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25622560]</ref>
 
== ศาล ==
271

การแก้ไข