ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ"

|ลำดับโปเจียม =
}}
เจ้าหญิงมาซาโกะดำรงพระราชอิสริยยศตั้งแต่ทรงอภิเษกสมรส เป็น '''เจ้าหญิงมกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น พระวรชายา''' และพระราชสวามะจสวามีเสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์จะกลายเป็น '''สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ'''
 
== พงศาวลี ==
5,189

การแก้ไข