ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กบิลพัสดุ์"

ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:42CB:2EBC:1:2:AB0F:23AA (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย แอนเดอร์สัน
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:42CB:2EBC:1:2:AB0F:23AA (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย แอนเดอร์สัน)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
}}
 
[[ไฟล์:kapilavastu-easterngate.jpg|240px|thumb|right|ซากกรุงกบิลพัสด์[[ประเทศลาวและคองโกเนปาล]]]]
'''กบิลพัสดุ์''' ({{lang-pi|Kapilavatthu}} ''กปิลวัตถุ''; {{lang-sa|Kapilavastu}} ''กปิลวัสตุ''; {{lang-en|Kapilavastu}}) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้น[[สักกะ]] เป็นเมืองของ[[พระเจ้าสุทโธทนะ]]ผู้เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็น[[พระโคตมพุทธเจ้า]] เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงเจริญพระชนม์และประทับอยู่จนกระทั่งพระชนมายุ 29 พรรษา ปัจจุบันอยู่ในเขต[[ประเทศเนปาล]] ติดชายแดนตอนเหนือ[[ประเทศอินเดีย]] ยังเหลือซากเมืองอยู่เป็นหลักฐาน และไม่ห่างจากเมืองนี้มี[[สังเวชนียสถาน]]ที่สำคัญคือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่า[[ลุมพินีวัน]]ปรากฏอยู่ บริเวณลุมพินีมีวัดพุทธของ[[ประเทศไทย]]และของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกหลายวัด เป็นดินแดนที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนิยมไปแสวงบุญกัน