ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

ป้องกันการใส่ข้อมูลเท็จ รอการแถลงข่าวจากต้นสังกัดก่อน ค่อยใส่ชื่อนักแสดงพร้อมอ้างอิง
(รายชื่อนักแสดง)
(ป้องกันการใส่ข้อมูลเท็จ รอการแถลงข่าวจากต้นสังกัดก่อน ค่อยใส่ชื่อนักแสดงพร้อมอ้างอิง)
| ปานรุ้ง สมุทรเทวา || colspan = "3" align = "center"| [[สินจัย เปล่งพานิช]] ||
|-
| พลเรือโทวาสุเทพ นทีพิทักษ์ || colspan = "3" align = "center"| [[ภานุเดช วัฒนสุชาติ]] || [[วสุ แสงสิงแก้ว]] ||
|-
| ธวัช รุประมาณ / เกื้อ || colspan = "3" align = "center"| [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]]<br>[[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์]] (แสดงแทน) || [[ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ]] ||
|-
| ชูนาม ดิเรกวิทยา || colspan = "3" align = "center"| [[กลศ อัทธเสรี]] || [[ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง]] ||
|-
| ปรก รุประมาณ || colspan = "2" align = "center"| [[อรรถพร ธีมากร]]<br>[[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์]] (แสดงแทน) || [[ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์]]<br>[[อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข]] (แสดงแทน) ||
|-
| ปานเทพ สมุทรเทวา || colspan = "2" align = "center"| [[ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์]] <br> [[ธีรภัทร์ สัจจกุล]] (แสดงแทน) || [[เจสัน ยัง]] <br> [[เทพธนะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา]] (แสดงแทน) || [[ชินวุฒ อินทรคูสิน]] ||
|-
| ปานวาด นทีพิทักษ์ || colspan = "2" align = "center"| [[สุธาสินี พุทธินันท์]] <br> [[พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร]] (แสดงแทน) || [[กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา]] <br> [[สุปรียา พุทธน]] (แสดงแทน) ||พินต้า ณัฐนิช
|-
| ปกรณ์ นทีพิทักษ์ || colspan = "2" align = "center"| [[กิตติ บูลสถาพร]] <br> [[เดชบดินทร์ ฉายทองดี ]] (แสดงแทน) || [[สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว]] ||ตะวัน พันวา
|
|-
1,052

การแก้ไข