ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557"

ย้อนการแก้ไขของ 223.207.45.148 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus
(55)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 223.207.45.148 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
| พรรค1 =
| การเลือกตั้ง1 =
| สมาชิก = 250<ref>[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557|รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗]] แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙ กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี ตามที่[[:s:พรรคคอมมิวนิสต์คณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทย]]ชาติถวายคำแนะนำ"</ref>
| โครงสร้าง1 = 6th National Legislative Assembly of Thailand (2014).svg
| โครงสร้าง1_ขนาด = 250px
}}
 
'''สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557''' (31 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน) จัดตั้งขึ้นโดย[[:s:พรรคคอมมิวนิสต์คณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทยชาติ]]หลังรัฐประหาร และได้ประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557]] แทน [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]]
 
มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทน[[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]] [[วุฒิสภาไทย|วุฒิสภา]] และ[[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]] มีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 250 คน<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/077/1.PDF</ref>
 
โดยมีหัวหน้า[[:s:พรรคคอมมิวนิสต์คณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทย]]ชาติเป็นผู้เสนอชื่อ ซึ่งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกจำนวน 200 คน ลาออกรวม 12 ราย และได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติม 31 คน หลังจากนั้นมี สมาชิกเสียชีวิต 2 ราย คงเหลือ 217 ราย วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีการแต่งตั้งเพิ่ม 33 ราย จนครบ 250 ราย วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 [[ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ]] เสียชีวิต คงเหลือสมาชิก 249 ราย
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติเลือกประธานและรองประธาน ผลปรากฏว่าศาสตราจารย์พิเศษ [[พรเพชร วิชิตชลชัย]] เป็นประธาน [[สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย]] เป็นรองประธานคนที่ 1 และ [[พีระศักดิ์ พอจิต]] เป็นรองประธานคนที่ 2<ref>[http://news.sanook.com/1645193/%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A.-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3/ ด่วน!!! นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับเลือกเป็นประธาน สนช.ตามโผ], sanook news, 27 สิงหาคม 2557</ref>
271

การแก้ไข