ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์"

(ตามราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF)
531

การแก้ไข