ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

(→‎คำถาม: แปล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎คำถาม: แปล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
## What structures and processes are needed for more participatory product and technology planning and deployment? โครงสร้างและกระบวนการใดที่จำเป็นสำหรับการวางแผนทางเทคโนโลยี และการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/61|ตอบที่นี่]]
## How can we encourage and embrace volunteer and third-party contributions to product and technology work? เราจะส่งเสริมและยอมรับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครและบุคคลที่สามในการทำงานของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีได้อย่างไร [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/62|ตอบที่นี่]]
## How can we better support contributors in doing technical work (such as development of MediaWiki and other Wikimedia software, operating tools or bots, bug reporting, performing tech support or tech ambassador roles)? เราจะสนับสนุนผู้มีส่วนร่วมในการทำงานด้านเทคนิคได้ดีขึ้น (เช่น การพัฒนา MediaWiki และซอฟต์แวร์ Wikimedia อื่น ๆ เครื่องมือในการดำเนินงานหรือบอทการรายงานข้อผิดพลาดการแสดงการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือบทบาททูตด้านเทคโนโลยี) ได้อย่างไร [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/63|ตอบที่นี่]]
# Resource Allocation การจัดสรรทรัพยากร
## Thinking about when you have wanted resources (money, advice, support, staff, tools, etc.), what made asking for that resource difficult? What barriers did you encounter? What made asking for resources easy? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/71|ตอบที่นี่]]
11,697

การแก้ไข