ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

(→‎คำถาม: แปล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎คำถาม: แปล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
## With whom should we be partnering and why? กับองค์กรไหนที่เราควรขอความร่วมมือและทำไม [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/52|ตอบที่นี่]]
## What can we learn from other organisations or movements who have faced, or are facing, similar challenges? Who should we be studying / talking to? มีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากองค์กรหรือกลุ่มการเคลื่อนไหวอื่นที่ประสบความท้าทายคล้ายกัน เราควรศึกษาหรือพูดคุยกับใคร [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/53|ตอบที่นี่]]
## What kinds of partnerships have you established in the past or currently? Can you point us to such cases, highlighting strengths and weaknesses, challenges and opportunities คุณเป็นพันธมิตรประเภทใดในอดีตหรือปัจจุบัน คุณสามารถช่วยชี้ให้เราเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยเน้นจุดแข็งและจุดอ่อน ความท้าทายและโอกาสได้หรือไม่ [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/54|ตอบที่นี่]]
# Product & Technology ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
## What structures and processes are needed for more participatory product and technology planning and deployment? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/61|ตอบที่นี่]]
11,697

การแก้ไข