เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8179106 โดย Potaptด้วยสจห.
=== ชื่อผู้ใช้ ===
ชื่อผู้ใช้ที่ก่อความรำคาญหรือไม่เหมาะสม (เช่น ชื่อที่มีข้อมูลโต้เถียงเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคล หรือเป็นชื่อที่เป็นการยุยงโดยมิชอบต่อเชื้อชาติ ศาสนาหรือกลุ่มสังคม) ควรถูกระงับการใช้งานทันทีและลบออกจากบันทึกสาธารณะ หากต้องการยื่นขอลบออกจากบันทึก โปรดติดต่อ[[:en:Wikipedia:Oversight|ผู้ซ่อนบันทึก]] (Oversight) เพื่อพิจารณาต่อไป
 
=== รูปภาพ ===
ไม่ควรใช้รูปภาพผิดจากบริบทเพื่อบ่งตัวบุคคลดังกล่าวเป็นเท็จหรือในทางเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นภาพในประวัติอาชญากรรม (ภาพหน้าตรง) หรือในกรณีที่ผู้ที่อยู่ในภาพมิได้ประสงค์จะให้มีภาพดังกล่าว ภาพของบุคคลที่มีชีวิตที่ชาววิกิพีเดียหรือบุคคลอื่นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้ให้สัญญาอนุญาตที่สอดคล้องกับ[[WP:IUP|นโยบายการใช้ภาพ]]เท่านั้น