ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สือดิบผู้จ่อง"

(หน้าใหม่: '''สือดิบผู้จ่อง'''เป็นตัวอักษรพื้นเมืองของชาวจ้วงซึ่งเรียกต...)
 
* เจีย แยนจอง. จากสือดิบผู้จ่องถึงลายสือไทพ่อขุนรามฯ ข้อคิดจากสือจ่อง ''ใน'' คนไทไม่ใช่คนไทยแต่เป็นเครือญาติชาติภาษา. กทม. มติชน. 2549 หน้า 417 - 422.
 
{{อักษรภาพ}}
[[หมวดหมู่:อักษรโบราณ]]