ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ"

* [[สถานีรถไฟหนองคาย]] - สถานีปลายทางเส้นทางตอนบน มีทางรถไฟไปยัง[[ประเทศลาว]] เชื่อมต่อที่[[สถานีรถไฟท่านาแล้ง]]
 
==จังหวัด และอำเภอพื้นที่ที่เส้นทางผ่าน ==
{| class="wikitable"
===[[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]===
|-
* {{อำ|ภาชี}}
|- style = "background:green; height: 2pt"
 
| colspan = "2" |
===[[จังหวัดสระบุรี]]===
|-
* {{อำ|หนองแซง}}
! อำเภอ !! จังหวัด
* {{อำ|เสาไห้}}
|-
* {{อำ|เมืองสระบุรี}}
|- style = "background:green; height: 2pt"
* {{อำ|แก่งคอย}}
| colspan = "2" |
* {{อำ|วิหารแดง}}
|-
* {{อำ|มวกเหล็ก}}
| {{อำ|ภาชี}} || [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
 
|-
===[[จังหวัดนครราชสีมา]]===
| {{อำ|หนองแซง}} / {{อำ|เสาไห้}} / {{อำ|เมืองสระบุรี}} / {{อำ|แก่งคอย}} / {{อำ|วิหารแดง}} / {{อำ|มวกเหล็ก}} || [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
* {{อำ|ปากช่อง}}
|-
* {{อำ|สีคิ้ว}}
| {{อำ|ปากช่อง}} / {{อำ|สีคิ้ว}} / {{อำ|สูงเนิน}} / {{อำ|เมืองนครราชสีมา}} / [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครราชสีมา)|เฉลิมพระเกียรติ]] / {{อำ|จักราช}} / {{อำ|ห้วยแถลง}} / {{อำ|คง}} / {{อำ|โนนสูง}} / {{อำ|บัวใหญ่}} / {{อำ|บัวลาย}} / {{อำ|บ้านเหลื่อม}} || [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
* {{อำ|สูงเนิน}}
|-
* {{อำ|เมืองนครราชสีมา}}
| {{อำ|ลำปลายมาศ}} / {{อำ|เมืองบุรีรัมย์}} / {{อำ|ห้วยราช}} / {{อำ|กระสัง}} || [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
* {{อำ|เฉลิมพระเกียรติ}}
|-
* {{อำ|จักราช}}
| {{อำ|เมืองสุรินทร์}} / {{อำ|ศีขรภูมิ}} / {{อำ|สำโรงทาบ}} || [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
* {{อำ|ห้วยแถลง}}
|-
* {{อำ|คง}}
| {{อำ|ห้วยทับทัน}} / {{อำ|อุทุมพรพิสัย}} / {{อำ|เมืองศรีสะเกษ}} / {{อำ|กันทรารมย์}} || [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
* {{อำ|โนนสูง}}
|-
* {{อำ|บัวใหญ่}}
| {{อำ|วารินชำราบ}} || [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
* {{อำ|บัวลาย}}
|-
* {{อำ|บ้านเหลื่อม}}
| {{อำ|พัฒนานิคม}} / {{อำ|ชัยบาดาล}} / {{อำ|ลำสนธิ}} || [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
 
|-
===[[จังหวัดบุรีรัมย์]]===
| {{อำ|เทพสถิต}} / {{อำ|บำเหน็จณรงค์}} / {{อำ|จัตุรัส}} / {{อำ|เนินสง่า}} || [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]
* {{อำ|ลำปลายมาศ}}
|-
* {{อำ|เมืองบุรีรัมย์}}
| {{อำ|พล}} / {{อำ|โนนศิลา}} / {{อำ|บ้านไผ่}} / {{อำ|บ้านแฮด}} / {{อำ|เมืองขอนแก่น}} / {{อำ|น้ำพอง}} / {{อำ|เขาสวนกวาง}} || [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]]
* {{อำ|ห้วยราช}}
|-
* {{อำ|กระสัง}}
| {{อำ|โนนสะอาด}} / {{อำ|กุมภวาปี}} / {{อำ|ประจักษ์ศิลปาคม}} / {{อำ|เมืองอุดรธานี}} / {{อำ|เพ็ญ}} || [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
 
|-
===[[จังหวัดสุรินทร์]]===
| {{อำ|สระใคร}} / {{อำ|เมืองหนองคาย}} || [[จังหวัดหนองคาย|หนองคาย]]
* {{อำ|เมืองสุรินทร์}}
|- style = "background:green; height: 2pt"
* {{อำ|ศีขรภูมิ}}
| colspan = "2" |
* {{อำ|สำโรงทาบ}}
|}
 
===[[จังหวัดศรีสะเกษ]]===
* {{อำ|ห้วยทับทัน}}
* {{อำ|อุทุมพรพิสัย}}
* {{อำ|เมืองศรีสะเกษ}}
* {{อำ|กันทรารมย์}}
 
===[[จังหวัดอุบลราชธานี]]===
* {{อำ|วารินชำราบ}}
 
===[[จังหวัดลพบุรี]]===
* {{อำ|พัฒนานิคม}}
* {{อำ|ชัยบาดาล}}
* {{อำ|ลำสนธิ}}
 
===[[จังหวัดชัยภูมิ]]===
* {{อำ|เทพสถิต}}
* {{อำ|บำเหน็จณรงค์}}
* {{อำ|จัตุรัส}}
* {{อำ|เนินสง่า}}
 
===[[จังหวัดขอนแก่น]]===
* {{อำ|พล}}
* {{อำ|โนนศิลา}}
* {{อำ|บ้านไผ่}}
* {{อำ|บ้านแฮด}}
* {{อำ|เมืองขอนแก่น}}
* {{อำ|น้ำพอง}}
* {{อำ|เขาสวนกวาง}}
 
===[[จังหวัดอุดรธานี]]===
* {{อำ|โนนสะอาด}}
* {{อำ|กุมภวาปี}}
* {{อำ|ประจักษ์ศิลปาคม}}
* {{อำ|เมืองอุดรธานี}}
* {{อำ|เพ็ญ}}
 
===[[จังหวัดหนองคาย]]===
* {{อำ|สระใคร}}
* {{อำ|เมืองหนองคาย}}
 
==โครงการในอนาคต==
23,911

การแก้ไข