ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

| พลเรือโทวาสุเทพ นทีพิทักษ์ || colspan = "3" align = "center"| [[ภานุเดช วัฒนสุชาติ]] ||
|-
| ธวัช รุประมาณ / เกื้อ || colspan = "3" align = "center"| [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]]<br>[[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์]] (แสดงแทน) ||ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ
|-
| ชูนาม ดิเรกวิทยา || colspan = "3" align = "center"| [[กลศ อัทธเสรี]] ||
ผู้ใช้นิรนาม