ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปาน พึ่งสุจริต"

(ย้อนการแก้ไขของ 49.228.247.41 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 2405:9800:B408:C081:2D77:8BA1:C868:EB61)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
=== งานการเมือง ===
ปาน พึ่งสุจริต ผันตัวเองจากงานการศึกษา มาดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2540<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/115/55.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 381/2540 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง นายสาคร พรหมภักดี นายปาน พึ่งสุจริต)]</ref> และในปี พ.ศ. 2543<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/D/046/88.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 65/2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปาน พึ่งสุจริต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)]</ref> ต่อมาได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แบบบัญชีรายชื่อ ใน([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปวัฒนา อัศวเหม]]) ในปี พ.ศ. 2544]] สังกัด2542<ref>[[พรรคราษฎร]]http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/019/140.PDF แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ต่อจากนั้นจึงได้เข้าร่วมงานกับ[[พรรคเพื่อแผ่นดิน]]ที่ และลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร๕๐/๒๕๔๒ แบบสัดส่วนเรื่อง ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปแต่งตั้งข้าราชการการเมือง พ.ศ.(นายปาน 2550พึ่งสุจริต)]] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง</ref>
 
ต่อมาได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544]] สังกัด[[พรรคราษฎร]] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อจากนั้นจึงได้เข้าร่วมงานกับ[[พรรคเพื่อแผ่นดิน]] และลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550]] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
 
ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554]] เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัด[[พรรคมาตุภูมิ]]<ref>[http://news.mthai.com/party/party-26 พรรคมาตุภูมิ]จากเว็บไซต์ข่าว เอ็มไทย</ref> แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรคมาตุภูมิ
54,136

การแก้ไข