ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศ์ประยูร ราชอาภัย"

 
=== งานการเมือง ===
พงศ์ประยูร ราชอาภัย เคยลงรับสมัครเลือกตั้ง[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] (ส.ส.) ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2544]] เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด[[พรรคประชาธิปัตย์]] ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/5005100160016.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]</ref> ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนั้นพงษ์ประยูร ได้รับคะแนนถึง 26,911 คะแนน เป็นลำดับที่ 2 มากกว่า[[เจ้าธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่]] เจ้าของพื้นที่เดิม<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/Informal/cc50.html ผลการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่]</ref><ref>http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M8_34.pdf</ref> ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00124988.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์]</ref>
 
ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2548|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2548]] พงศ์ประยูร ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เดิม และสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดิม โดยการสนับสนุนของเจ้า[[ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่]] แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง<ref>[http://www.manager.co.th/Election48/ViewNews.aspx?NewsID=9480000020730 ย้อนรอยศึกเลือกตั้งเขต 5 เชียงใหม่บ้านเกิด %”ทักษิณ” พิสูจน์ฐานเสียง “เจ้าหนุ่ย”]</ref> หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกเลย แต่ยังมีส่วนสนับสนุนในการช่วยนาง[[กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่]] หาเสียงใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2555]] ในนามพรรคประชาธิปัตย์
54,134

การแก้ไข