ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านทรายทอง"

===ภาพยนตร์===
* พ.ศ. 2499 - ภาพยนตร์ฟิล์ม 16 มม. โดย เสรีภาพยนตร์ และ โยคีสถานสี่พระยาภาพยนตร์ สร้างโดย วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย [[ชนะ ศรีอุบล]], [[เรวดี ศิริวิไล]], [[กำจาย รัตนดิลก]], [[สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย]], [[ประภาพรรณ นาคทอง]], [[ลือชัย นฤนาท]], [[สมพงษ์ พงษ์มิตร]]
* พ.ศ. 2523 - ภาพยนตร์ฟิล์ม 35 มม. โดย [[ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น]] ผู้กำกับ [[รุจน์ รณภพ]] นำแสดงโดย [[จารุณี สุขสวัสดิ์]], [[พอเจตน์ แก่นเพชร]], [[ทาริกา ธิดาทิตย์]], [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช]], [[ศรินทิพย์ ศิริวรรณ]], [[สุพรรณี จิตต์เที่ยง]], [[ประวิตร สุจริตจันทร์]]
 
===ละครโทรทัศน์===
* พ.ศ. 2513 - ละครโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม นำแสดงโดย [[อรัญญา นามวงศ์]], [[ฉลอง สิมะเสถียร]], [[กัณฑรีย์ น. สิมะเสถียร]]
* พ.ศ. 2521 - ละครโทรทัศน์ [[ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.]] นำแสดงโดย [[ศันสนีย์ สมานวรวงศ์]], [[สมภพ เบญจาธิกุล]], [[บุศรา นฤมิตร]], [[สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง]]
* พ.ศ. 2523 - ภาพยนตร์ฟิล์ม 35 มม. โดย [[ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น]] ผู้กำกับ [[รุจน์ รณภพ]] นำแสดงโดย [[จารุณี สุขสวัสดิ์]], [[พอเจตน์ แก่นเพชร]], [[ทาริกา ธิดาทิตย์]], [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช]], [[ศรินทิพย์ ศิริวรรณ]], [[สุพรรณี จิตต์เที่ยง]], [[ประวิตร สุจริตจันทร์]]
* พ.ศ. 2530 - ละครโทรทัศน์ [[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]] นำแสดงโดย [[มนฤดี ยมาภัย]], [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]], [[ดวงตา ตุงคมณี]], [[ศรินทิพย์ ศิริวรรณ]], [[ทาริกา ธิดาทิตย์]], [[ปรัชญา อัครพล]], [[ธำรง วิจิตสาร]], [[สุรีย์พร เกียรตินารถ]], [[ประวิตร สุจริตจันทร์]], [[รจิต ภิญโญวนิช]]
* พ.ศ. 2543 - ละครโทรทัศน์ [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]] นำแสดงโดย [[รินลณี ศรีเพ็ญ]], [[ศรราม เทพพิทักษ์]], [[จินตหรา สุขพัฒน์]], [[ญาณี จงวิสุทธิ์]], [[สกาวใจ พูนสวัสดิ์]], [[พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง]], [[สมฤดี กลมกล่อม]], [[ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์]], ด.ช. [[พลวิทย์ มีอิ่ม]]
ผู้ใช้นิรนาม