ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:การรวมสัญญาณ.JPG|upright|thumb|[[mux กับ demux]]มัลติเพล็กซ์เซอร์]]
[[ไฟล์:การรวมสัญญาณกับไม่รวมสัญญาณ.JPG|upright|thumb|[[การรวมสัญญาณ กับ การไม่รวมสัญญาณ]]มัลติเพล็กซ์เซอร์]]
2,952

การแก้ไข