ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำนวย ปะติเส"

ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544]] เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 44 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
 
อำนวย ปะติเส มีความเชี่ยวชาญด้านอ้อยและน้ำตาลทราย เคยเป็นนักวิชาการอาจารย์ประจำสภาภาคเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยการค้า หอการค้าไทย <ref>http://libdcms.nida.ac.th/ejournalpni2/pni01/FFJX/FFJX_004_021_2531/FFJX_004_021_P019-020.pdf</ref>และเป็นอาจารย์พิเศษสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย<ref>[http://www.reothai.co.th/People/Board/H%20Amnauw.htm กรรมการบริหารกิจการองค์การสวนยาง]</ref> นอกจากนั้นเขาเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์การส่วนยาง กรรมการ ธ.ก.ส. และองค์กรอื่นอีกหลายองค์กร รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง
 
อำนวย ปะติเส เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของนายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
34,995

การแก้ไข