ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
=== พิธีการจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ===
==== '''พิธีพลีกรรมตักน้ำ''' ====
[[File:พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธุ์ จังหวัดนนทบุรี DSCN9735.jpg|thumb|พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธุ์ จังหวัดนนทบุรี]]
พิธีพลีกรรมตักน้ำเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ 76 จังหวัดในวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2562 โดยยกเว้นกรุงเทพมหานคร
- '''พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร'''[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร#fn 1|<sup>1</sup>]]
**เวลา 10:00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์&nbsp;
**เวลา 11:52 - 12:38 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร และเคลื่อนขบวนรถไปยังสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด (ทั้งนี้ ใน[[จังหวัดสุพรรณบุรี]] [[จังหวัดนครนายก]] [[จังหวัดอ่างทอง]] [[จังหวัดสระบุรี]] [[จังหวัดสมุทรสงคราม]] และ[[จังหวัดเพชรบุรี]] ซึ่งมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับสรงมุรธาภิเษก ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง จะเป็นผู้ตักน้ำในส่วนของน้ำสรงมุรธาภิเษก ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ยกเว้นจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มากกว่า 1 แหล่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นผู้ตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนั้น ๆ ด้วย) โดยจังหวัดนนทบุรี พิธีพลีกรรมตักน้ำประกอบพิธี ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร โดยดำเนินการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา และประกอบพิธีเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว<ref>https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1440130</ref>
 
==== '''พิธีทำน้ำอภิเษกในแต่ละจังหวัด''' ====
- พิธีทำน้ำอภิเษกในแต่ละจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วทั้งประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2562
1,530

การแก้ไข