ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซัคเซิน-ไมนิงเงิน"

บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
[[หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 17]]
[[หมวดหมู่:รัฐสิ้นสภาพในประเทศเยอรมนี]]
[[หมวดหมู่:รัฐในกลุ่มดัชชีแซ็กซอนดัชชีแอร์เน็สท์]]
[[หมวดหมู่:รัฐในสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์]]
[[หมวดหมู่:รัฐในสมาพันธรัฐเยอรมัน]]
417,867

การแก้ไข