ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
==== '''2 พฤษภาคม''' ====
- เวลา 16:09 - 20:30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ [[สะพานพระพุทธยอดฟ้า]] พระบรมราชานุสรณ์ [[ลานพระราชวังดุสิต|พระลานพระราชวังดุสิต]] และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
*==== '''3 พฤษภาคม - มีการแบ่งพิธีออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้''' ====
- มีการแบ่งพิธีออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้'''
** เวลา 10:00 น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกรจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
** เวลา 16:00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ[[พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร]] นมัสการพระรัตนตรัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ
1,530

การแก้ไข