ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำแม่ลาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล แหล่งน้ำ
| name = แม่น้ำน้ำแม่ลาว
| image = Lao_river-Ban_Tha_Sai36.JPG
| image_caption = แม่น้ำน้ำแม่ลาวที่บ้านท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
| map =
| map_caption =
| source_location = ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ [[อำเภอเวียงป่าเป้า]] [[จังหวัดเชียงราย]]
| source_elevation =
| mouth_name = [[แม่น้ำน้ำแม่กก]]
| mouth_location = รอยต่อระหว่าง[[อำเภอเมืองเชียงราย]]กับ[[อำเภอเวียงชัย]] [[จังหวัดเชียงราย]]
|mouth_elevation = 386
| avrwaterquan_parea =
}}
'''แม่น้ำน้ำแม่ลาว'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน. ''อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.'' พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 119.</ref> เป็นแม่น้ำสายหนึ่งใน[[จังหวัดเชียงราย]] มีต้นน้ำเกิดจากดอยนางแก้วใน[[ทิวเขาผีปันน้ำ]] ในเขตบ้านขุนลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ [[อำเภอเวียงป่าเป้า]] [[จังหวัดเชียงราย]] ไหลผ่าน [[อำเภอเวียงป่าเป้า]] [[อำเภอแม่สรวย]] จากนั้นเป็นเส้นแบ่งเขต[[อำเภอพาน]]กับ[[อำเภอแม่ลาว]] เข้าอำเภอแม่ลาว [[อำเภอเมืองเชียงราย]] เข้าสู่[[อำเภอเวียงชัย]] และท้ายน้ำเป็นเส้นกั้นเขตระหว่างอำเภอเวียงชัยกับอำเภอเมืองเชียงราย บรรจบ[[แม่น้ำน้ำแม่กก]]ท้ายฝายเชียงราย<ref>อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย </ref>
 
==ลำน้ำสาขาที่สำคัญ==
* น้ำแม่เจดีย์
* น้ำแม่ปูนหลวง
* น้ำแม่ตาช้าง
* น้ำแม่สรวย
 
== อ้างอิง ==
127,205

การแก้ไข