ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

แปลเพิ่ม
(→‎คำถาม: แปลอีกข้อ)
(แปลเพิ่ม)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
## Technology -- Can technological support and systems be designed which help bridge gaps and give voice to more diverse segments of society so that geographical location, socio-economic status, access to technology and formalized academic study do not become barriers to inclusion? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/43|ตอบที่นี่]]
# Partnerships ความร่วมมือ
## In your opinion, what kinds of partnerships are the most important to fulfilling the goals of the Movement Strategy? ในความเห็นของคุณ ความร่วมมือประเภทไหนมีความสำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายของ Movement Strategy [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/51|ตอบที่นี่]]
## With whom should we be partnering and why? กับองค์กรไหนที่เราควรขอความร่วมมือและทำไม [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/52|ตอบที่นี่]]
## What can we learn from other organisations or movements who have faced, or are facing, similar challenges? Who should we be studying / talking to? มีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากองค์กรหรือกลุ่มการเคลื่อนไหวอื่นที่ประสบความท้าทายคล้ายกัน เราควรศึกษาหรือพูดคุยกับใคร[[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/53|ตอบที่นี่]]
## What kinds of partnerships have you established in the past or currently? Can you point us to such cases, highlighting strengths and weaknesses, challenges and opportunities [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/54|ตอบที่นี่]]
# Product & Technology ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
803

การแก้ไข