ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร)"

บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต
(ลบเว้นวรรคให้)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวอังกฤษ]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย)]]
404,973

การแก้ไข