ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

→‎คำถาม: แปลอีกข้อ
(→‎คำถาม: แปลอีกข้อ)
## Structures, processes, regulations: Who, in your opinion, is ultimately responsible for the wellbeing of contributors in your community or project, and for taking actions against bad behaviour endangering a community? กฏระเบียบ: ตามความเห็นของคุณ ใครเป็นผู้ดูแลสุขภาวะของผู้ทำการร่วมในชุมชนหรือโปรเจ็กต์ของคุณ และใครควรทำการเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เกื้อกูลต่อชุมชน [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/33|ตอบที่นี่]]
# Diversity ความหลากหลาย
## Safety -- Are there safe space and whistleblower policies and decision-making processes, both on and off Wikimedia platforms, that need to change to ensure diverse representation and foster a “safe environment” for authentic voices to share their knowledge without being drowned out by mainstream bias -- both direct and systemic -- or made to feel excluded or disrespected? ความปลอดภัย: มีสถานที่/บริเวณที่ปลอดภัย มีนโยบาย[[วิสเซิลโบลว์เออร์|ผู้เปิดเผยสิ่งบกพร่อง]] มีกระบวนการตัดสินใจหรือไม่ ทั้งภายในและภายนอกระบบวิกีมีเดีย ที่จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้คนหลากหลายมีโอกาสร่วมมือ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม/สถานการณ์ที่ปลอดภัย สำหรับคนทำการที่ตั้งใจดีจริงให้ได้แชร์ความรู้ของตนโดยไม่ถูกกลบเสียงเหตุอคติของคนโดยมาก ไม่ว่าจะเป็นอคติแบบโดยตรงหรือเป็นระบบ ที่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกกีดกันหรือถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/41|ตอบที่นี่]]
## Documentation -- Recognizing that legal and social barriers have undervalued people and activities of diverse segments of society, can our open knowledge movement bridge gaps and eliminate barriers in expanding equal opportunities for inclusion and representation by bringing content on line for which scholarship either does not exist or is emerging, accepting a broader definition of reliability and neutrality in sources? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/42|ตอบที่นี่]]
## Technology -- Can technological support and systems be designed which help bridge gaps and give voice to more diverse segments of society so that geographical location, socio-economic status, access to technology and formalized academic study do not become barriers to inclusion? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/43|ตอบที่นี่]]
13,057

การแก้ไข