ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาร์โบไฮเดรต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# '''น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว''' (monosaccharide) ได้แก่ กลูโคส, ฟรุคโตส, กาแลคโตส
# '''น้ำตาลโมเลกุลคู่''' (disaccharides) ได้แก่ มอลโตส, แลคโตส, ซูโครส
# '''พอลิแซ็คคาไรด์''' (polysaccharides) ได้แก่ starch แป้ง, glycogen ไกลโคเจน, celluloseเซลลูโลส
 
 
11,559

การแก้ไข