ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงแบบเรขาคณิต"

แม่แบบ
(เคาะวรรค)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แม่แบบ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
<math>X</math> เป็น[[ตัวแปรสุ่ม|ตัวแปรเชิงสุ่ม]]แทนจำนวนครั้งที่ต้องการทำการทดลอง[[การแจกแจงแบบเบอร์นูลี|แบบเบอร์นูลี]]ซ้ำ ๆ กัน โดยที่แต่ละครั้งเป็นอิสระกัน ''จนกว่าจะได้ความสำเร็จเป็นครั้งแรก'' โดย <math>p</math> คือความน่าจะเป็นที่ได้รับความสำเร็จ <math>X</math> จะมีการแจกแจงแบบเรขาคณิต โดยมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นดังนี้
:<math>f(x) = p(1-p)^{x-1} ; x = 1,2,...</math>
11,560

การแก้ไข