ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงแบบทวินามนิเสธ"

เคาะวรรค
(เคาะวรรค)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ถ้า[[ตัวแปรสุ่ม|ตัวแปรเชิงสุ่ม]] <math>X</math> แทนจำนวนครั้งที่ต้องการทำการทดลอง[[การแจกแจงแบบเบอร์นูลี|แบบเบอร์นูลี]]ซ้ำๆซ้ำ ๆ กัน โดยแต่ละครั้งเป็นอิสระกันจนกว่าจะได้จำนวนครั้งของความสำเร็จ โดยมีหลักการพิจารณาคือ
# <math>X</math> เป็นจำนวนครั้งทั้งหมดที่ทดลอง
# การทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระกัน
11,721

การแก้ไข