ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอานนท์"

เพิ่มขึ้น 2 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ชื่อผิด เปลี่ยนใหม่
(ย้อนการแก้ไขที่ 7990518 สร้างโดย 171.100.76.76 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ชื่อผิด เปลี่ยนใหม่)
 
== ประสูติ ==
พระอานนท์ เดิมเป็นเจ้าชายชาว[[สักกะ]] เป็นพระโอรสของเจ้าสุกโกทนะ
พระอานนท์ เดิมเป็นเจ้าชายชาว[[สักกะ]] เป็นพระโอรสของเจ้าอมิโตทนะ<ref>[http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=209 อรรถกถาจุลลทุกขักขันธสูตร], อรรถกถา มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สีหนาทวรรค</ref> พระอนุชาใน[[พระเจ้าสุทโธทนะ]]แห่งแคว้น[[สักกะ]] ท่านประสูติที่พระตำหนักของพระบิดา<ref>[http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10.0&i=57&p=1 อรรถกถามหานิทานสูตร], อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค</ref> คัมภีร์[[มธุรัตถวิลาสินี]]ระบุว่าท่านประสูติวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ<ref>[http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=2&p=1 พรรณนาวงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้าที่ ๑], อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ๑. ทีปังกรพุทธวงศ์</ref>
 
พระอานนท์ เดิมเป็นเจ้าชายชาว[[สักกะ]] เป็นพระโอรสของเจ้าอมิโตทนะ<ref>[http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=209 อรรถกถาจุลลทุกขักขันธสูตร], อรรถกถา มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สีหนาทวรรค</ref> พระอนุชาใน[[พระเจ้าสุทโธทนะ]]แห่งแคว้น[[สักกะ]] ท่านประสูติที่พระตำหนักของพระบิดา<ref>[http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10.0&i=57&p=1 อรรถกถามหานิทานสูตร], อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค</ref> คัมภีร์[[มธุรัตถวิลาสินี]]ระบุว่าท่านประสูติวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ<ref>[http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=2&p=1 พรรณนาวงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้าที่ ๑], อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ๑. ทีปังกรพุทธวงศ์</ref>
 
== ออกผนวช ==
ผู้ใช้นิรนาม