ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

| || '''ยึดอำนาจ''' คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) <br>นำโดย[[สุนทร คงสมพงษ์|พลเอกสุนทร คงสมพงษ์]]พร้อมด้วยคณะนายทหาร || [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]] || [[1 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]] || ||
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ของไทย|ครม.47]] || [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] || [[2 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]] || [[7 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย|ครม.48]] || [[สุจินดา คราประยูร|พลเอกสุจินดา คราประยูร]] || [[7 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2535]] || || ลาออก / เกิดเหตุการณ์[[พฤษภาทมิฬ]]
|- style="background:#F0E68C"
| 48 || '''รักษาการ''' <br>[[มีชัย ฤชุพันธุ์|นายมีชัย ฤชุพันธุ์]] รองนายกรัฐมนตรี || [[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2535]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || || โปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีคนใหม่
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย|ครม.49]] || [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ของไทย|ครม.50]] || [[ชวน หลีกภัย|นายชวน หลีกภัย]] || [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2538]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[19 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2538]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 ของไทย|ครม.51]] || [[บรรหาร ศิลปอาชา|นายบรรหาร ศิลปอาชา]] || [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2538]] || [[25 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[27 กันยายน]] [[พ.ศ. 2539]]) - เลือกตั้งทั่วไป
ผู้ใช้นิรนาม