ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม"

ปรับปรุงใหม่
(ปรับปรุงใหม่)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ=เทศบาลเมือง|ดูที่=สมุทรสงคราม (แก้ความกำกวม)}}
{{กล่องข้อมูล เทศบาล
<!-- ชื่อ ภาพ และคำขวัญ -->
<!-- ข้อมูลจำเป็น -->
|เทศบาล ชื่อ = เมืองสมุทรสงคราม
| ประเภท = เทศบาลเมือง
|[[ไฟล์:smsk town.gif]]
| ภาพ = Talad Rom Hoop (I).jpg
|ชื่ออังกฤษ= Samut Songkram Municipality
| คำอธิบายภาพ = ตลาดร่มหุบ บน[[ทางรถไฟสายแม่กลอง]]
<!-- ข้อมูลเสริม -->
| ตรา =
|คำขวัญ=
| คำขวัญ =
|ชื่อนายกเทศมนตรี=นายสมชาย ตันประเสริฐ
<!-- ที่ตั้ง แผนที่ และการปกครอง -->
|รหัสiso=7599
| pushpin_map = Thailand
|พื้นที่= 8
| pushpin_label_position =
|ประชากร= 29,674
| pushpin_map_caption = ที่ตั้งของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
|ปีสำรวจประชากร= 2552
| coordinates = {{coord|13|24|34|N|100|00|06|E|display=inline,title}}
|ความหนาแน่น= 3,709.25
| จังหวัด = สมุทรสงคราม
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
| อำเภอ = เมืองสมุทรสงคราม
|สำนักงาน= สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เลขที่ 541/1 ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
| ตำบล = แม่กลอง (ทั้งตำบล)
|โทรศัพท์= 0 3471 1343 และ 0 3471 8162
| จัดตั้ง =
|โทรสาร= -
| ยกฐานะ =
|เว็บไซต์= http://www.smsk-city.go.th/ http://www.smsk-city.go.th/
| นายกเทศมนตรี = นายสมชาย ตันประเสริฐ
<!-- ข้อมูลตัวเลข -->
| พื้นที่ = 8
| ประชากร = 28,088
| ปีสำรวจประชากร = 2561
| population_footnotes = <ref>{{cite web|title=รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม|url=http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=7599&statType=1&year=61|website=ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง|accessdate=14 เมษายน 2562}}</ref>
| ความหนาแน่น = 3,511
| รหัสpostal =
| geocode = 7599
<!-- ข้อมูลติดต่อ -->
| สำนักงาน = เลขที่ 541/1 ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
| เว็บไซต์ = {{URL|http://www.smsk-city.go.th/}}
}}
 
'''เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม''' เป็น[[เทศบาลเมือง]]แห่งหนึ่งใน[[อำเภอเมืองสมุทรสงคราม]] [[จังหวัดสมุทรสงคราม]] และเป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในภาคกลางมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลแม่กลองทั้งตำบล
 
== ภูมิศาสตร์ ==
==ที่ตั้งอาณาเขต==
เมืองสมุทรสงครามอยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่กลอง [[อำเภอเมืองสมุทรสงคราม]] [[จังหวัดสมุทรสงคราม]] ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับปาก[[แม่น้ำแม่กลอง]]ที่ไหลลงสู่ทะเล[[อ่าวไทย]] เป็นเมืองหนึ่งในภาคกลางตอนล่างที่เป็นเส้นทางผ่านในการลงสู่ภาคใต้ โดยอยู่ห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]] เป็นระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนธนบุรี–ปากท่อ หรือ[[ถนนพระราม 2]] มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังนี้
===ที่ตั้ง===
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามตั้งอยู่บริเวณใกล้กับชายทะเลปากอ่าวแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างที่เป็นเส้นทางผ่านในการลงสู่ภาคใต้ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนธนบุรี-ปากท่อ หรือถนนพระราม 2
===อาณาเขต===
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ ตำบลท้ายหาด ตำบลบ้านปรก และตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ ตำบลบางแก้ว และ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ ตำบลบางจะเกร็ง และ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ ตำบลแหลมใหญ่ และ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับตำบลท้ายหาด ตำบลบ้านปรก และตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
==ประวัติ==
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับตำบลบางแก้ว และตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช 2479 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 หน้า 837 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 โดยมีพื้นที่เริ่มการจัดตั้งประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลใหม่ โดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2508 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 96 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2508 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2508 ทำให้มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 8 ตารางกิโลเมตรจนกระทั่งปัจจุบัน
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับตำบลบางจะเกร็ง และตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับตำบลแหลมใหญ่ และตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 
== ประวัติ ==
==ชุมชนในเขตเทศบาล==
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช 2479<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=53|issue=|pages=837–841|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช ๒๔๗๙|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2479/A/837.PDF|date=29 พฤศจิกายน 2479|language=}}</ref> โดยมีพื้นที่เริ่มการจัดตั้งประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลใหม่ โดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2508 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2508<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=82|issue=|pages=1054–1060|title=พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๐๘|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/096/1054.PDF|date=9 พฤศจิกายน 2508|language=}}</ref> ทำให้มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 8 ตารางกิโลเมตร จนกระทั่งปัจจุบัน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีทั้งหมด 14 ชุมชน ดังต่อไปนี้
 
== ชุมชน ==
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีทั้งหมด 14 ชุมชน ดังต่อไปนี้
{{div col|colwidth=25em}}
* ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์
* ชุมชนซอยวัดหลังบ้าน
* ชุมชนแหลมใหญ่
* ชุมชนเอกชัย
{{div col end}}
 
== การศึกษา ==
==ประชากร==
{{col-begin|width=55em}}
{| rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:auto; border:1px solid #999; border-right:2px solid #999; border-bottom:2px solid #999; background:#f3fff3;"
{{col-2}}
|+ style="font-weight:bold; font-size:1.1em; margin-bottom:0.5em;"| ประชากรเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (รายปี)
;สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
! 2537 !! 2538 !! 2539 !! 2540 !! 2541 !! 2542 !! 2543 !! 2544 !! 2545 !! 2546 !! 2547 !! 2548 !! 2549 !! 2550 !! 2551 !! 2552 !!
* โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์)
|-
* โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมถ์)
| align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| || align=center| 29,674 ||
* โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)
|-
* โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทหรินสูตร์)
| colspan=16 align=center| <small>ข้อมูล: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
* โรงเรียนเทศบาลแสงวณิช (อุปถัมถ์)
|}
{{col-2}}
 
;สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
==การศึกษา==
===สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม===
* โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)
* โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมถ์)
* โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ)
* โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทหรินสูตร์)
* โรงเรียนเทศบาลแสงวณิช(อุปถัมถ์)
===สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม===
* โรงเรียนถาวรานุกูล
* โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
* โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
 
===โรงเรียนเอกชน===
;โรงเรียนเอกชน
* โรงเรียนดรุณานุกูล
* โรงเรียนประกอบวิทยา
* โรงเรียนเอื้อวิทยา
* โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิง
{{col-end}}
 
==การ สาธารณสุข ==
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีสถานบริการด้าน[[สาธารณสุข]] 1 แห่ง นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และโรงพยาบาลแม่กลอง 2
นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ
* โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
* โรงพยาบาลแม่กลอง 2
* สถานประกอบการ ประเภทเวชกรรมชนิดมีและไม่มีเตียง, แผนโบราณ, ทันตกรรม ชั้น 1 และ 2, ผดุงครรภ์ชั้น 1, กายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์) จำนวน 43 แห่ง
 
== ศาสนสถาน ==
==วัดในเขตเทศบาล==
วัดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีทั้งหมด 6 วัดคือ
{{div col}}
* วัดใหญ่
* วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
* วัดประทุมคณาวาส
* วัดพวงมาลัย
{{div col end}}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{จังหวัด/สมุทรสงคราม}}
{{เทศบาลเมือง}}
{{อปท.ที่ตั้งจังหวัด}}
 
[[หมวดหมู่:เทศบาลเมือง|สมุทรสงคราม]]
[[หมวดหมู่:เทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม|สมุทรสงคราม]]
 
{{โครงจังหวัด}}
11,664

การแก้ไข